ESSB Quality Consulting
Meniu
Eficienta, Seriozitate, Succes, Beneficii

ESSB Quality Consulting


U

na dintre cerințele Standardelor Internaționale de Management este aceea de îmbunătățire continuă. Astfel, după certificarea acestora, menținerea și îmbunătățirea este o obligație ce vă revine pentru respectarea cerințelor.
ESSB Quality Consulting vă acordă sprijin în mentenanța sistemelor implementate, prin supravegheri periodice a:

 • proceselor desfășurate, a modului de desfășurare È™i a legăturilor dintre ele;
 • documentaÈ›iei sistemelor;
 • identificării, păstrării, protecÈ›iei, retragerii È™i arhivării înregistrărilor;
 • efectuării auditurilor interne;
 • coordonarii sistemului de acÈ›iuni corective/ preventive;
 • efectuării analizelor de management;
 • dezvoltarea sistemelor pe masura dezvoltării companiei;

 • instruirii personalului cu responsabilități în domeniu.

PACHET  PROFESIONAL – Mentenanta on-line + 2 întâlniri / an la sediul companiei client

Dacă sunteți conectat la internet, aceasta s-ar putea să fie cea mai simplă soluție pentru dumneavoastră!

Pachetul cuprinde:

 • asistenÈ›a on-line permanentă pe perioada unui an pentru menÈ›inerea corectitudinii documentelor È™i înregistrărilor È™i respectarea continuă a cerinÈ›elor standardelor de referintă.
 • 2 întalniri la sediul clientului, care vor fi stabilite de comun acord între consultant È™i client. Acestea pot fi audituri interne, asistență la auditurile de supravegheri sau vizite de consultanță.

PACHET STANDARD – MentenanÈ›a on-line + 1 întalnire/ luna la sediul companiei client

Pachetul cuprinde:

 • verificarea menÈ›inerii înregistrarilor È™i a aplicării procedurilor corespunzătoare cuprinse în documentaÈ›ia sistemului implementat;
 • verificarea aplicării măsurilor de îmbunătățire a sistemului de management implementat cu alocarea resurselor necesare din partea companiei client;
 • identificarea eventualelor modificări în domeniul de activitate, structura organizatorică sau orice alte modificări care nu corespund sistemului implementat iniÈ›ial È™i efectuarea schimbărilor care se impun la nivelul documentaÈ›iei sistemului.

PACHET BASIC – Mentenanța clasică

Pachetul cuprinde:

 • întâlniri periodice la sediul clientului pentru monitorizarea È™i îmbunătățirea continuă a sistemului implementat;
 • Pregătire pentru auditurile de supraveghere, asistență la supraveghere.
 • Numarul de vizite È™i frecvenÈ›a acestora se stabilesc în funcÈ›ie de necesitățile clientului.

mp3 database pdf database mp3 database pdf database