ESSB Quality Consulting
Meniu
Eficienta, Seriozitate, Succes, Beneficii

ESSB Quality Consulting


U

na dintre cerințele Standardelor Internaționale de Management este aceea de îmbunătățire continuă. Astfel, după certificarea acestora, menținerea și îmbunătățirea este o obligație ce vă revine pentru respectarea cerințelor.
ESSB Quality Consulting vă acordă sprijin în mentenanța sistemelor implementate, prin supravegheri periodice a:

 • proceselor desfășurate, a modului de desfășurare și a legăturilor dintre ele;
 • documentației sistemelor;
 • identificării, păstrării, protecției, retragerii și arhivării înregistrărilor;
 • efectuării auditurilor interne;
 • coordonarii sistemului de acțiuni corective/ preventive;
 • efectuării analizelor de management;
 • dezvoltarea sistemelor pe masura dezvoltării companiei;

 • instruirii personalului cu responsabilități în domeniu.

PACHET  PROFESIONAL – Mentenanta on-line + 2 întâlniri / an la sediul companiei client

Dacă sunteți conectat la internet, aceasta s-ar putea să fie cea mai simplă soluție pentru dumneavoastră!

Pachetul cuprinde:

 • asistența on-line permanentă pe perioada unui an pentru menținerea corectitudinii documentelor și înregistrărilor și respectarea continuă a cerințelor standardelor de referintă.
 • 2 întalniri la sediul clientului, care vor fi stabilite de comun acord între consultant și client. Acestea pot fi audituri interne, asistență la auditurile de supravegheri sau vizite de consultanță.

PACHET STANDARD – Mentenanța on-line + 1 întalnire/ luna la sediul companiei client

Pachetul cuprinde:

 • verificarea menținerii înregistrarilor și a aplicării procedurilor corespunzătoare cuprinse în documentația sistemului implementat;
 • verificarea aplicării măsurilor de îmbunătățire a sistemului de management implementat cu alocarea resurselor necesare din partea companiei client;
 • identificarea eventualelor modificări în domeniul de activitate, structura organizatorică sau orice alte modificări care nu corespund sistemului implementat inițial și efectuarea schimbărilor care se impun la nivelul documentației sistemului.

PACHET BASIC – Mentenanța clasică

Pachetul cuprinde:

 • întâlniri periodice la sediul clientului pentru monitorizarea și îmbunătățirea continuă a sistemului implementat;
 • Pregătire pentru auditurile de supraveghere, asistență la supraveghere.
 • Numarul de vizite și frecvența acestora se stabilesc în funcție de necesitățile clientului.

mp3 database pdf database mp3 database pdf database