ESSB Quality Consulting
Meniu

Instruirea echpei manageriale

-

managementul calitatii

5. Instruirea echipei manageriale

Pentru a asigura succesul actiunilor viitoare si o buna functionare a sistemului, o foarte mare importanta o are instruirea intregului personal, dar mai ales a personalului de management al clientului. In acest scop vom organiza un curs -seminar de instruire pentru echipa manageriala.

Prin acest curs de instruire

¸ asiguram intelegerea cat mai usoara si mai rapida a cerintelor standardelor de referinta, astfel incat sa permita alinierea companiei la aceste cerinte si implementarea cu succes a sistemului de management;

¸ ajutam compania sa raspunda oricarei cerinte venite din partea unui organism de certificare/acreditare, inspectii autorizate sau client;

¸ ajutam la formarea in timp a unei culturi la nivelul companiei privind polica in domeniul calitatii/sigurantei.


Ultimele proiecte

mp3 database pdf database mp3 database pdf database