ESSB Quality Consulting
Meniu
Eficienta, Seriozitate, Succes, Beneficii

ESSB Quality Consulting

Eliberarea şi valabilitatea certificatului de management al siguranţei (SMC)

De In Consultanta ISM Pe mai 27, 2014


Certificatul de management al siguranţei se va elibera unei nave în urma verificării iniţiale a conformităţii cu cerinţele Codului ISM. Aceasta include verificarea că documentul de conformitate  pentru compania responsabilă cu exploatarea navei este aplicabil acestui tip specific de navă şi verificarea că sistemul de management al siguranței  corespunde Codului ISM şi că este pus în aplicare. Dovezile obiective care să demonstreze că sistemul a funcţionat efectiv pentru cel puţin 3 luni la bordul navei trebuie să fie disponibile, inclusiv rapoartele auditului intern realizat de companie.

Sistemul de management al siguranței este valabil pentru o perioadă de 5 ani. Valabilitatea certificatului de management al siguranţei este supusă la cel puţin o verificare intermediară, care să confirme funcţionarea eficientă a sistemului de management al siguranței şi că orice modificări efectuate de la verificarea anterioară sunt în conformitate cu Codul ISM. În anumite cazuri, mai ales în timpul perioadei iniţiale de exploatare a sistemului de management al siguranței, Administraţia poate să sporească frecvenţa verificărilor intermediare, dacă consideră necesar.

Reînnoirea certificatului de management al siguranţei pentru o nouă perioadă de 5 ani va include o evaluare a tuturor elementelor sistemului de management al siguranței care aparţin acelei nave, în satisfacerea obiectivelor specificate în Codul ISM.

Certificatul de management al siguranţei poate fi retras doar de Administraţia care l-a eliberat. Administraţia poate să retragă certificatul de management al siguranţei, dacă nu se cere verificarea intermediară sau dacă există dovada unei nonconformităţi majore faţă de Codul ISM, sau dacă documentul de conformitate al companiei care exploatează nava nu mai este valid.


mp3 database pdf database mp3 database pdf database