ESSB Quality Consulting
Meniu
Eficienta, Seriozitate, Succes, Beneficii

ESSB Quality Consulting


I

ISO 17065
Standardul ISO/IEC 17065:2013, Evaluarea conformității – Cerințe pentru organismele care certifică produse, procese și servicii, conține cerințe pentru competența, funcționarea consecventă și imparțialitatea organismelor care certifică produse, procese și servicii.

Nu este neapărat necesar ca organismele de certificare care funcționează conform acestui standard să ofere toate tipurile de certificare de produse, procese și servicii. Certificarea de produse, procese și servicii reprezintă o activitate de evaluare a conformității de o terță parte.

Companiile pot folosi certificarea produselor pentru a arăta că unul dintre produsele, serviciile sau procesele lor a fost inspectat, testat și aprobat. ISO/IEC 17065 garantează faptul că certificarea este efectuată într-o manieră imparțiala și competentă.

Tranziția la standard ISO/IEC 17065:2013

Începând cu 1 iunie 2014 toate evaluările de supraveghere a organismelor care solicită tranziţia standardul ISO/CEI 17065:2013 se vor efectua numai faţă de noul referenţial.

Pentru tranzația la standardul ISO 17065:2013 a unui organism acreditat față de cerințele SR EN 45011: 2011, organismul va depune la Asociația de Acreditare din România (RENAR) o solicitare în scris pentru tranziția la ISO 17065:2013, până la 1 iunie 2014. Ca urmare, RENAR va încheia cu organismul un act adițional la contractul de acreditare existent.

Odată cu solicitarea pentru tranziție, organismul va depune și un plan de tranziție la standardul ISO 17065:2013, care va conține atât schimbările cerute pentru sistemul de management, cât și timpul necesar pentru a se conforma cerințelor acestui standard, ținând seama de termenele stabilite de RENAR. Acest plan trebuie să fie agreat de către RENAR.

ESSB Quality Consulting poate ajuta organismul să modifice și să depune la RENAR documentația aferentă standardului ISO/CEI 17065:2013 cu minim 2 luni înainte de data programată, conform cerinșelor RENAR.

După luarea deciziei de către RENAR de acordare a acreditării față de cerințele standardului ISO/CEI 17065:2013, certificatul de acreditare față de cerințele stndardului 45011:2001 va fi preschimbat pentru standardul ISO/CEI 17065:2013, cu menținerea termenului de valabilitate al certificatului anterior.

Cât costă tranziția la/ implementarea standardului ISO 17065?

Contactați-ne pentru a vă face o ofertă de preț, funcție de proiectul dumneavoastră.

Cât durează tranziția la/ implementarea standardului ISO 17065?

Realizăm serviciile noastre de documentare într-un termen de comun acord stabilit cu dvs, funcție de nevoile dvs. Acest termen nu poate fi mai mic de 7 zile.

Termenul pentru documentarea și tranziția la standardului standardul ISO/CEI 17065:2013 este de 2 luni de zile.

Termenul optim pentru documentarea și implementarea standardul ISO/CEI 17065:2013 este de 3-4 luni de zile.

mp3 database pdf database mp3 database pdf database