ESSB Quality Consulting
Meniu
Eficienta, Seriozitate, Succes, Beneficii

ESSB Quality Consulting


I

ISO 17025
Standardul ISO/CEI 17025:2005 - Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări se adreseaza laboratoarelor de încercări și etalonări, prezentând cerințele pe care acestea trebuie să le îndeplinească pentru a demonstra că funcționează conform unui sistem al calității, că sunt competente tehnic și că sunt capabile să genereze rezultate valide din punct de vedere tehnic.
Standardul ISO 17025 înlocuiește vechile standarde ISO/EC Guide 25, EN 45001 si ANSI/NCSL-Z540 ale Organizației Internaționale de Standardizare.

De ce ISO 17025?
Standardul ISO 17025 atestă competența tehnică a laboratoarelor de încercari și etalonări, și în plus față de standardul de calitate, oferă un set de linii directoare precum: analiza incertitudinilor în procedurile de etalonare, furnizarea incertitudinilor odată cu rezultatele sau certificatele de etalonare.
Standardul ISO 17025 este cel mai important standard de metrologie pentru încercări și etalonări, dând oricărei organizații posibilitatea de a oferi încercări și etalonări având certitudinea obținerii unor rezultate valide.
Laboratoarele de încercari și/sau etalonari care funcționează conform unui sistem de management acreditat în baza standardului ISO 17025 demonstrează că sunt competente tehnic și că sunt capabile să genereze rezultate valide din punct de vedere tehnic.
Laboratoarele de încercări/ etalonari care respectă cerințele ISO 17025 sunt, de asemenea, capabile să satisfacă cerințele standardului ISO 9001, putând implementa un sistem integrat de management.

Beneficiile implementării unui sistem ISO 17025

Capabilitatea companiei care deține un laborator de încercări și etalonări de a verifica oricând calitatea produselor, având certitudinea obținerii unor rezultate valide;
Imagine îmbunătățită în ceea ce privește calitatea produselor supuse încercărilor;
Posibilitatea verificării permanente a încadrării produselor în limitele calitative impuse de legislația aplicabilă;
Depistarea la timp a produselor neconforme evitând pierderile suplimentare;
Eliberarea unor documente de calitate care să garanteze conformitatea produselor livrate, conformitate atestată de rezultate valide.

Ce companii pot implementa standardul ISO 17025?
Standardul ISO 17025 este aplicabil tuturor laboratoarelor de încercare și/ sau etalonare, indiferent de numărul personalului sau de amploarea domeniului activităților.
Atunci când un laborator nu efectuează una sau mai multe din activitățile acoperite de standardul ISO 17025 (e.g. eșantionarea, proiectarea/ dezvoltarea de metode noi), cerințele acelor capitole nu se aplică – se consideră excluderi.

De ce să alegeți implementarea ISO 17025 cu compania nostră de consultanță?

Pentru implementarea standardului ISO 17025 există o serie de cerințe clar definite în cadrul consultanței pentru acreditare ISO 17025, dintre care menționăm:
determinarea strictă și exactă a procedurilor și metodelor utilizate, pregătirea în bune condiții tehnice a aparatelor, instalațiilor, respectiv materialelor necesare;
verificarea resurselor umane și informaționale pentru efectuarea încercărilor în cauză;
monitorizarea întregului proces prin intermediul unui raport de activitate.

ESSB Quality Consulting, prin consultanții proprii și colaboratorii săi cu o vastă experiență în domeniu, vă operă consultanță specializată în vederea acreditării ISO 17025.

Cât costă implementarea standardului ISO 17025?

Contactați-ne pentru a vă face o ofertă de preț, funcție de proiectul dumneavoastră.

Cât durează implementarea standardului ISO 17025?

Realizăm serviciile noastre de documentare într-un termen de comun acord stabilit cu dvs, funcție de nevoile dvs. Acest termen nu poate fi mai mic de 7 zile.
Termenul optim pentru documentarea și implementarea unui sistem de management al calității este de 3-4 luni de zile.

Companiile beneficieză de asistentă la acreditarea ISO 17025?

Acreditarea este un proces de recunoaștere din partea unui organism autorizat. În cazul țării noastre acreditarea poate fi realizata numai de către Asociația de Acreditare din România (RENAR).

Pe durata procesului de acreditare, compania poate fi asistată de către un consultant ESSB Quality Consulting.

Cum să asigutați eficiența continuă a sistemului, conform standardului ISO 17025, după acreditare?

După acreditare, menținerea și îmbunătățirea este o obligație ce va revine companiei.

Echipa nostră de consultanți va acorda sprijin companiei în mentenanța sistemului de management.

Contactați-ne pentru a vă face o ofertă de preț, funcție de proiectul dumneavoastră.

mp3 database pdf database mp3 database pdf database