ESSB Quality Consulting
Meniu
Eficienta, Seriozitate, Succes, Beneficii

ESSB Quality Consulting


S

eria de standarde ISO 14001 reprezintă un anamblu de instrumente practice pentru organizațiile care își doresc mai mult decât simpla conformare la mediul legislativ oficial.

Standardele reprezinta unelte prețioase pentru organizațiile proactive care înteleg că implementarea unei abordări strategice se poate materializa în beneficii ca urmare a investițiilor în măsuri legate de mediu. Implementarea ISO 14001 poate declanșa o serie de schimbări procedurale și/sau tehnologice care să ducă la reducerea costului unui produs sau la cresterea valorii acestuia.

Abordarea sistemica a standardului ISO 14001 presupune ca organizația să analizeze atent toate aspectele activitatii proprii, pentru a le identifica pe acelea care pot avea un impact asupra mediului. Un sistem de management al mediului bine proiectat pe baza standardului ISO 14001 permite identificarea eficientă a tuturor oportunităților legate de diminuarea cheltuielilor.

De ce au companiile nevoie de certificare ISO 14001?

Printre beneficiile si avantajele implementarii unui sistem de management al mediului în concordanță cu seria de standarde ISO 14001 amintim:
1. Beneficii operaționale

 • Eficiență, disciplină È™i integrare operaÈ›ională cu ISO 9001;
 • CreÈ™terea implicării angajaÈ›ilor în operaÈ›iunile afacerii, forță de munca mai motivată;
 • Facilitarea obÈ›inerii permiselor È™i autorizaÈ›iilor operaÈ›ionale;
 • Asistență în dezvoltarea È™i transferul de tehnologie în cadrul companiei;
 • Reducerea poluării mediului înconjurător - companie verde
 • Minimizarea costurilor operaÈ›ionale
 • Economii datorate condiÈ›iilor sigure la locul de muncă
 • Reducerea costurilor asociate cu emisia de produse poluante, cu manipularea, transportul È™i evacuarea deÈ™eurilor
 • ÃŽmbunătățiri ale produselor ca urmare a schimbărilor procesuale
 • Produse mai sigure

2. Beneficii cu privire la mediu

 • Reducerea poluării mediului înconjurător - companie verde
 • Minimizarea impactului asupra mediului datorat deÈ™eurilor periculoase È™i nepericuloase
 • Conservarea resurselor naturale – electricitate, gaz, apa - economii în ceea ce priveÈ™te cheltuielile
 • Prevenirea poluării È™i reducerea cantității de deÈ™euri

3. Avantaje de marketing

 • Satisfacerea aÈ™teptărilor clienÈ›ilor cu privire la îndeplinirea cerinÈ›elor legate de protective a mediului
 • ÃŽndeplinirea potenÈ›ialelor cerinÈ›e de achiziÈ›ie ale guvernelor naÈ›ionale sau internaÈ›ionale
 • ObÈ›inerea de profit prin promovarea produselor “verzi”
 • Imbunatatirea competitivitatii la nivel national È™i international

4. Avantaje financiare

 • ÃŽmbunătățirea relaÈ›iei organizaÈ›iei cu companiile de asigurări
 • Eliminarea costurilor asociate cu conformitatea față de standardele naÈ›ionale neomogene
 • Economii de costuri procesuale ca urmare a reducerii cantității de materie primă È™i energie per unitate de produs
 • Contribuie la reducerea pierderilor È™i riscurilor asociate
 • Imbunatairea accesului la capital

De ce să alegeți implementarea ISO 14001 cu compania nostră de consultanță?

ESSB Qualty Consulting ofera servicii de documentare, instruire, implementare, menținere și îmbunătățire a sistemului de management al mediului din cadrul organizației în conformitate cu cerințele standardului ISO 14001:2004 sau 14001:2015.

Serviciile noastre de consultanță ajută companiile să înțeleagă și să asimileze cât mai rapid și eficient cerințele standardelor de management, cu costuri minime atât materiale, cât și umane.

Consultanții noștri participă la realizarea de audituri interne în cadrul activității organizației dumneavoastră, precum și la stabilirea și implementarea măsurilor corective necesare pentru stingerea deficiențelor constatate.

Cât costă implementarea unui sistem ISO 14001?
Contactați-ne pentru a vă face o ofertă de preț, funcție de proiectul dumneavoastră.

Cât durează implementarea unui sistem ISO 14001?

Realizăm serviciile noastre de documentare într-un termen de comun acord stabilit cu dvs, funcție de nevoile dvs. Acest termen nu poate fi mai mic de 7 zile.

Termenul optim pentru documentarea și implementarea unui sistem de management al mediului este de 2-3 luni de zile, în funcție de proiectul dumneavoastră.

Companiile beneficieză de asistență la certificarea ISO 14001?

În vederea certificării ISO, pe piață activează multe organisme de certificare ISO. Echipa de consultanță va analiza împreună cu echipa managerială a companiei d-voastră ofertele de certificare existente și va recomanda compania care se potrivește cel mai bine stilului și bugetului dumneavoastră.

ESSB Qualty Consulting va colabora cu oricare organism de certificare, funcție de nevoile și resursele dumneavoastră.

Cum să asigurați eficiența continuă a sistemului ISO 14001 după certificare?

Una dintre cerințele standardului ISO 14001:2004 este aceea de îmbunătățire continuă a sistemului. Astfel, după certificarea acestora, menținerea și îmbunătățirea este o obligație ce va revine companiei.

Echipa nostră de consultanți va acorda sprijin companiei în mentenanța sistemului de management.

Contactați-ne pentru a vă face o ofertă de preț, funcție de proiectul dumneavoastră.

Este nevoie de recertificarea sistemelor ISO 14001?

Organizația Internațională de Standardizare (ISO) a publicat o nouă ediție a Standardului de Management al Mediului ISO 14001:2004. Actuala ediție a standardului clarifică unele cerințe și le corelează cu cerințele Standardului de Calitate ISO 9001:2015.

Toate companiile care au implementat vechiul standard ISO 14001:2004 vor trebui să își revizuiască sistemul existent.

Contactați-ne pentru mai multe detalii.

mp3 database pdf database mp3 database pdf database