ESSB Quality Consulting
Meniu
Eficienta, Seriozitate, Succes, Beneficii

ESSB Quality Consulting


C

odul ISM Codul internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării (Codul ISM) trasează responsabilitățile persoanelor care se ocupă de operarea navelor și prevede un standard internațional pentru operarea și managementul navelor în siguranță și prevenirea poluării.
Codul ISM a fost adoptat de către Organizația Maritimă Internațională (IMO) prin Rezolutia A 741 (18) din 4 noiembrie 1993 și reprezintă capitolul 9 din Convenția internațională SOLAS (Salvarea vieții omenești pe mare). IMO a adoptat o serie de amendamente la Codul ISM prin Rezolutia MSC 104 (73) din 5 decembrie 2000. Codul ISM a fost acceptat de către România în anul 1997, iar ulterior în 2002 a acceptat și amendamentele la acest cod.
Aplicarea codului ISM încurajeză dezvoltarea unei culturi a siguranței în shipping. Factorii de succes pentru dezvoltarea unei culturi a siguranței includ încerdere, valori si convingere. Codul stabilește obiectivele managementului de siguranță și solicită ca un sistem de management să fie stabilit de către companie, care își asumă responsabilitatea operării navei. De aceea, companiei îi este cerut să-și stabilească și să-și implementeze o politică prin care să-și atingă obiectivele, aceasta incluzând furnizarea resurselor și suportului de la uscat necesare.
Începând cu data de 1 iulie 2002, Codul ISM, ca parte a Convenției SOLAS, a devenit obligatoriu pentru toate tipurile de nave mai mari de 500 GRT care efectuează voiaje internaționale în scop comercial.
Toate companiile, persoane juridice române sau filiale în România ale unor persoane juridice străine, care sunt proprietare de nave sau care administrează nave care arborează pavilionul român, trebuie să obţină de la Autoritatea Navală Română, DOC pentru companie şi SMC pentru fiecare navă.

Compania trebuie să pună în funcţiune, cu forţe proprii sau cu ajutorul unei companii de consultanţă, un sistem de managemnt al siguranței propriu, conform prevederilor Codului ISM.

De ce să alegeți implementarea Codului ISM cu compania nostră de consultanță?
ESSB Qualty Consulting oferă servicii de documentare, instruire, implementare, menținere și îmbunătățire a sistemului de management al siguranței din cadrul companiei dumneavoastră și de la bordul navelor în conformitate cu cerințele Codului.
Serviciile noastre de consultanță ajută companiile să înțeleagă și să asimileze cât mai rapid și eficient cerințele Codului ISM, cu costuri minime atât materiale, cât și umane.

Consultanții noștri participă la realizarea de audituri interne în cadrul activității companiei dumneavoastre și la bordul navelor, precum și la stabilirea și implementarea măsurilor corective necesare pentru stingerea deficiențelor constatate.

Realizăm serviciile noastre atât în limba română, cât și în limba engleză.

Cât costă implementarea unui sistem ISO 9001?

Contactați-ne pentru a vă face o ofertă de preț, funcție de proiectul dumneavoastră.

Cât durează implementarea unui sistem de management al siguranței?

Realizăm serviciile noastre de documentare într-un termen de comun acord stabilit cu dvs, funcție de nevoile dvs. Acest termen nu poate fi mai mic de 7 zile.

Termenul optim pentru documentarea și implementarea unui sistem de management al siguranței este de 3-4 luni de zile.

Companiile beneficieză de asistență la certificarea?

Procedura de certificare conform Codului ISM este realizată de către Autoritatea Navală Română (ANR).

Procedura de certificare pentru emiterea unui DOC pentru o companie şi a unui SMC pentru o navă va cuprinde în mod normal următoarele etape:

  • verificarea iniÅ£ială;
  • verificarea anuală sau intermediară;
  • verificarea pentru reînnoire;
  • verificarea suplimentară.

ESSB Qualty Consulting asigură asistență pentru fiecare etapă a procedurii de certificare.

Cum să asigurați eficiența continuă a sistemului de management al siguranței după certificare?
După certificarea sistemului de management al siguranței, menținerea și îmbunătățirea este o obligație ce va reveni companiei, atât la sediul companiei, cât și la bordul fiecărei nave.
Echipa nostră de consultanți va acorda sprijin companiei în mentenanța sistemului de management al siguranței.

Contactați-ne pentru a vă face o ofertă de preț, in funcție de proiectul dumneavoastră.


mp3 database pdf database mp3 database pdf database