ESSB Quality Consulting
Meniu
Eficienta, Seriozitate, Succes, Beneficii

ESSB Quality Consulting

Codul ISM – Verificarea iniţială a companiei şi a navelor

De In Consultanta ISM Pe 28 mai 2014


Verificarea iniţială a companiei şi a navelor se face prin parcurgerea următoarelor etape:

  1. evaluarea sistemului de management al siguranţei al companiei;
  2. evaluarea sistemului de management al siguranţei al navelor.

Evaluarea SMS de la ţărm presupune evaluarea departamentelor unde se efectuează managementul şi a celorlalte compartimente existente în concordanţă cu organizarea companiei şi cu funcţiile acestor structuri. În cazul în care compania are mai multe sedii, nu este obligatoriu ca toate sediile să fie inspectate cu ocazia verificării iniţiale.

După finalizarea evaluării sistemului de management al siguranţei (SMS) de la ţărm şi în cazul în care rezultatele au fost satisfăcătoare, poate începe organizarea şi planificarea evaluării navelor aparţinând respectivei companii.
După finalizarea evaluării navelor şi dacă rezultatele sunt satisfăcătoare, se va elibera documentul de certificare (DOC) pentru companie şi certificatul de management al siguranţei (SMC) pentru navele acesteia.

DOC se eliberează ca urmare a verificării faptului că SMS implementat de companie concordă cu cerinţele Codului ISM şi că acesta este efectiv pus în aplicare.

În cadrul verificării compania trebuie să demonstreze că SMS pus la punct de companie a funcţionat cel puţin 3 luni şi că un SMS a funcţionat la bordul navelor pentru cel puţin o navă, de fiecare tip, exploatată de către companie timp de cel puţin 3 luni. Dovada funcţionării celor două sisteme trebuie să includă rapoarte de audit intern anual realizat de companie la bordul navei şi la ţărm.

O copie de pe DOC prevăzut va fi transmisă fiecărei filiale şi fiecărei nave a companiei, iar câte o copie de pe SMC al fiecărei nave va fi transmisă la sediul central al companiei.


Articole similare