ESSB Quality Consulting
Meniu

Ce va aduce nou standardul ISO 17025?

Ca și în cazul ultimei revizii a standardului ISO 9001:2015, această nouă revizie a standardului ISO 17025 va cere laboratorelor să-şi planifice şi să implementeze acțiuni referitoare la riscuri şi oportunități.

Ce va aduce nou standardul ISO 17025?

De In Blog, Consultanta ISM Pe mai 28, 2017


Standardul ISO/IEC 17025 – Cerințe pentru competența laboratoarelor de încercare și etalonare conține cerințe pentru laboratoarele de încercare şi etalonare, care să le permită acestora să demonstreze că funcționează cu competență şi că au capabilitatea de a genera rezultate tehnice valide.

Revizia standardului internațional a fost concepută cu scopul de a promova încrederea în funcționarea laboratoarelor de încercare şi etalonare. Ca și în cazul ultimei revizii a standardului ISO 9001:2015, această nouă revizie a standardului ISO 17025 va cere laboratorelor să-şi planifice şi să implementeze acțiuni referitoare la riscuri şi oportunități.

Noutăți şi schimbări semnificative ce vor fi aduse de ISO/IEC 17025

Conținutul standardului actual se modifică, ținând cont de schimbările produse în abordarea sistemelor de management, de maturitatea acestora, de feed-back-ul părților interesate şi de obiectivitatea mediului de afaceri actual.

Concepția noului standard este orientată spre High Level Structure (HLS), asigurând premisele convergenței spre integrarea cu celelalte sisteme de management.

Se restructurează cap. 4 – „Cerințe de management” şi capitolul 5 – „Cerințe tehnice”, reorganizându-se fundamental abordarea sistemică a laboratorului.

În capitolul 4 se introduc cerințele 4.1 – „Imparțialitate” şi 4.2 – „Confidențialitate”.

Capitolul 5 este rezervat cerințelor referitoare la structură.

Se introduce capitolul 6 – „Cerințe referitoare la resurse”, reflectând reorganizarea capitolului 5 actual, de cerințe tehnice.

Capitolul 7 – „Cerințe referitoare la proces” apropie substanțial abordarea ISO/IEC 17025 de abordarea procesuală a ISO 9001, preluând câteva dintre cerințele capitolului 5 actual şi dezvoltându-le la un nivel superior de înțelegere şi aplicabilitate (de ex: 7.2. Prelevarea/ eşantionarea, 7.4. Evaluarea incertitudinii de măsurare, 7.6. Asigurarea calității rezultatelor etc.).

Capitolele 7.7 – „Alegerea, verificarea şi validarea metodelor”, 7.8 – „Controlul datelor – managementul informației” şi 7.10 – „Controlul datelor – Managementul informației” detaliază cerințele referitoare la metode, completând şi clarificând modul actual de abordare.

Capitolul 7.9 – „Cerințe tehnice” acordă o atenție specială trasabiliății la observațiile originale şi la amendamentele din înregistrări. Se insistă pe obligativitatea de păstrare a datelor initiale şi a celor corectate. Implicit, aceasta înseamnă o atenție suplimentară acordată controlului datelor, documentelor şi înregistrărilor.

Capitolul 7.11 – „Reclamații” detaliază procesul, acordându-i o importanță suplimentară.

Capitolul 8 – „Cerințe de management” este fundamental restructurat, începând cu afirmatia că “laboratorul trebuie să stabilească, să documenteze, să implementeze şi să mentină un sistem de management capabil să sprijine şi să demonstreze îndeplinirea cu consecventă a cerințelor acestui standard internațional şi asumarea calității rezultatelor încercărilor şi etalonărilor. Suplimentar față de îndeplinirea cerințelor cap. 4–7, laboratorul trebuie să implementeze un sistem de management conform opțiunii A sau opțiunii B”.

Capitolul 8.1.2 – „Opțiunea A” cuprinde documentatia sistemului de management (8.2), controlul documentelor sistemului de management (8.3), controlul înregistrărilor (8.4), îmbunătățire (8.5), acțiune corectivă (8.6), audituri interne (8.7) şi analiza de management (8.8).

Capitolul 8.1.3 – „Opțiunea B” afirmă că: “laboratorul care a stabilit şi menține un sistem de management în conformitate cu cerintele ISO 9001 şi este capabil să sprijine şi să demonstreze îndeplinirea cu consecvență a cerințelor capitolelor 4–7 ale ISO/IEC 17025, de asemenea respectă cel puțin şi cerințele secțiunii referitoare la sistemul de management (8.2 – 8.8).

Au fost adăugate Anexa A (informativă) – „Trasabilitatea metrologică” şi Anexa B (informativă) – „Sistemul de management”.

Care vor fi beneficiile utilizării ISO/IEC 17025?

ISO/IEC 17025 va permite organizațiilor care-l aplică să-şi îmbunătățească performanțele, prin:

  • elaborarea ÅŸi punerea în aplicare a unei politici bazate pe imparÈ›ialitate ÅŸi confidenÈ›ialitate;
  • stabilirea unor procese sistematice, care iau în considerare riscurile ÅŸi oportunitătile, precum ÅŸi cerinÈ›ele aplicabile fiecărui domeniu de încercare ÅŸi etalonare în parte;
  • conÅŸtientizarea profundă a personalului în privinÈ›a importanÈ›ei implementării cerinÈ›elor standardului, pentru creÅŸterea eficienÈ›ei proceselor;
  • implicarea mai largă a personalului laboratoarelor în îmbunătățirea proceselor sistemului de management ÅŸi, implicit, în dezvoltarea business-ului organizaÈ›iei
  • noua revizie elimină diferenÈ›ele de exprimare dintre laboratoarele de încercare ÅŸi cele de etalonare etc.

Articole similare

mp3 database pdf database mp3 database pdf database